Naše vize

 

 

Šachová univerzita

V roce 2009 vznikla při šachovém klubu QCC České Budějovice Šachová škola QCC České Budějovice. Založili ji Jiří a Jana Havlíčkovi za podpory WGM Elišky Richtrové. Základním posláním šachové školy bylo přiblížit šachovou hru co nejvíce dětem a rozšířit její pěstování na základní školy v Českých Budějovicích.

Snažíme se přesvědčit rodiče, veřejné orgány i podnikatelskou sféru, že šachy mají daleko větší rozměr, než ten sportovní. Prezentujeme je jako součást kvalitního vzdělání a ideální prostředek pro všeobecný rozvoj dítěte. Vývoj vzdělání ve vyspělých státech nám dává za pravdu. V současné době je výuka šachové hry součástí školních osnov základních škol ve více než 30 zemích. V roce 2012 doporučil zavedení výuky šachu do školních osnov všem svým členským zemím Evropský parlament. Například od září 2017 se budou učit šachy na všech 13000 základních školách v Polsku.

Jaké jsou tedy hlavní přínosy šachové hry:

1) Šachy podporují všestranný rozvoj intelektuálních schopností dítěte
zlepšují paměť, kombinační a analytické schopnosti, schopnost číst, intuici, kreativitu

2) Šachy pozitivně ovlivňují charakterové vlastnosti dítěte
učí děti soustředit se na to, co dělají; učí děti rozhodovat se a přijímat za tato rozhodnutí zodpovědnost; učí děti, že bez poctivé práce se nedosáhne požadovaných výsledků; učí děti vyrovnat se s porážkou a poučit se z ní; vedou děti k soutavné práci

3) Šachy učí děti myslet !!!
Pozice se v šachu mění každým tahem, proto děti musí neustále vyhodnocovat situaci a vybírat si některé z nabízejících se řešení. Většinou existuje více dobrých řešení, dítě se snaží vybrat to nejlepší. Šachy jsou otevřená záležitost a tím jsou blízké skutečnému životu. V tom také nejsou k dispozici všechny potřebné informace a je zapotřebí se rozhodovat na základě informací, které jsou právě k dispozici. Musíte používat hlavu !!

4) Společenský dopad
Sociální: - šachy mohou hrát lidé různých národností, vyznání a různých sociálních skupin. Šachy jsou významnou alternativou k zaujetí mladé generace a její ochránění před „ulicí“, drogami a dalšími různými závislostmi. Také zde musíme zdůraznit „dlouhověkost“ šachové hry, kterou je možné díky její nekonečnosti pěstovat celý život.
Ekonomický: - většina šachistů inklinuje k technickým disciplínám a vytváří tak podhoubí pro budoucí technické kádry. I proto se ve vyspělých zemích šachy staly součástí státního vzdělávacího systému. V době nástupu 4.průmyslové revoluce - Industry 4.0 je to zvláště ugrentní sociální záležitost. Šachy jsou také považovány jako lék proti některým nemocem stáří (Alzheimer, Parkinson, …)
Sportovní:- šachy mají i sportovní rozměr, avšak není tak významný jako předešlé rozměry. Jeho význam tkví především v motivační oblasti, dosáhnout úspěchu a reprezentovat sebe, svůj klub, město a zemi.

 

Toto jsou pro nás dostatečně silné důvody, abychom přibližovali šachovou hru naší nejmladší generaci a získávali pro její co největší rozšíření podporu dalších partnerů, kteří jsou schopni hledět do budoucna a nejen na to, co máme dnes, či zítra na talíři.

 

Ing.Jiří Havlíček
vedoucí trenér Šachové univerzity QCC České Budějovice

 

 


Nejbližší akce

Žádné události

Kalendář všech akcí


Naši partneři

MŠMT Motor Jikov Green Město České Budějovice Teplárna České Budějovice, a. s. A+B služby spol. s.r.o. Jihočeský Kraj Chess 24 Media Consult ČEVAK