Výuka šachové hry

 

Výuka šachové hry na školách probíhá v různých formách. Záleží na úrovni šachových znalostí a podmínek, které nám škola poskytne.

Nepovinný předmět Šachy

Výuka začínajících v 1.třídě 1.stupně na základní škole. Realizuje se na školách, které vstoupily do projektu „Šachy do škol“ a zvolily si výuku šachu jako nepovinný předmět. Výuka je bezplatná, žáci mají šachy uvedeny na vysvědčení, vede se klasická třídní kniha. Vyučuje se jedna hodina (45 minut) týdně. V současné době se takto v Jihočeském kraji zapojila pouze ŽŠ a MŠ Kubatova České Budějovice.

Šachový kroužek pro začínající

Tento kroužek probíhá na základních školách, které se také zapojily do projektu „Šachy do škol“ a zvolily si formu šachového kroužku nebo na dalších školách. V současné době působíme na ZŠ a MŠ Kubatova, ZŠ a MŠ Nerudova, ZŠ Máj II, ZUŠ a ZŠ Bezdrevská, ZŠ a MŠ L.Kuby, ZŠ Dukelská, ZŠ Pohůrecká a Církevní ZŠ Rudolfovská. V případě dostatečného zájmu jsme připraveni otevřít šachové kroužky i na dalších školách. Vyučuje se jedna hodina (45 minut) týdně. Cena školného je 1.200,-Kč za pololetí. V ceně školného je i dozor dětí na krajských kvalifikacích, pracovní sešity a přístup na lokalizovaný výukový portál Learning Chess.

V těchto kroužcích se dětí naučit tahat figurkami, rozehrávat šachové partie a elementární koncovky včetně základních matových obrazců. Šachové turnaje jsou nezbytnou součástí tréninku, protože si na nich ověřujeme, co jsme děti již naučili a zda můžeme pokročit dále. Šachové turnaje se uskutečňují o víkendech a jsou nepovinné. Informace o turnajích zveřejňujeme na našich webových stránkách a ti rodiče, kteří nám dali e-mailové kontakty, jsou informováni i pomocí e-mailů. Šachový kroužek pro začínající může trvat dle úrovně a zájmu žáka 2-3 roky.

Šachová kroužek pro mírně pokročilé

Tento kroužek probíhá na ZŠ a MŠ Kubatova v šachové učebně. Můžeme ho otevřít i v další škole, pokud k tomu získáme potřebné podmínky (připojení wifi a dataprojektor) Je určen pro žáky, kteří se rozhodli věnovat šachu ve větší míře a pravidelně se zúčastňují turnajů na krajské úrovni, které pořádáme my nebo další kluby. Náplní tohoto kroužku je prohlubování znalostí a dovedností jednotlivých žáků. Žáci jsou již registrovanými šachisty v ŠSČR. Vyučuje se jedna hodina (45 minut) týdně. I tito žácí obdrží pracovní sešity a přístup na lokalizovaný výukový portál Learning Chess. Cena školného je také 1.200,-Kč za pololetí.

Šachový kroužek pro pokročilé II

Kroužek probíhá na gymnáziu Jírovcova a na ZŠ a MŠ Kubatova a je určen pro registrované šachisty. Ti se již zúčastňují turnajů mládeže na národní, celostátní, případně i mezinárodní úrovni a startují i v soutěžích dospělých. Jedná se především o nejmladší talentované šachisty. Většina z těchto talentů se zúčastňuje i našich soustředění v létě i o Velikonocích. Někteří již spějí k individuálním tréninkům, rozebírají se jejich odehrané partie a jsou podpořeni při účastech na významných turnajích. Vyučuje se jedna hodiny týdně (60 minut). Žáci se také zúčastňují dle svých možností hracího dne, kde si zdokonalují své dovednosti s dětmi z dalších kroužků. I tyto děti mají zpřístupněn kokalizovaný výukový portál Chess Learning. Také pravidelně cvičí taktiku např. na serveru Lichess.org. Cena školného je 1.800,-Kč za pololetí.

Šachový kroužek pro pokročilé I

Kroužek pro naše nejlepší žáky, kteří jsou již schopni samostatně pracovat. Reprezentují nás na národních, celostátních i mezinárodních akcích. Zúčastňují se soutěží pro dospělé. Někteří mají individuální trénink, pracují doma samostatně. Vyučuje se jedna hodina týdně (90 minut) a také se pravidelně zúčastňují hracích dní (jeden hrací den = 3-5 hodin), kde si prověřují a procvičují své znalosti.  Také mají možnost pracovat s výukovým portálem Learning Chess a procvičují si taktiku a propočet variant na serveru Lichess.org., zúčastňují se našich vícedenních soustředění, kde jim přednáší mezinárodní mistři či velmistři, kteří s námi spolupracují. Cena školného je 2.500,-Kč za pololetí. Kroužek probíha v gymnáziu Jírovcova.

Šachový seminář „Výuka šachové hry“

Seminář na pedagogické fakultě Jihočeské univerzity určený pro studenty všech fakult. Je součástí studia na Jihočeské fakultě (volitelný seminář) a projektu „Šachy do škol“. Tento seminář byl akreditován MŠMT.

Kurz "Výuka šachové hry na základních školách"

Kurz připravený ve spolupráci s Národním institutem pro další vzdělávání (NIDV) určený pro učitele základních škol. Byl také akreditován MŠMT.


Nejbližší akce

Žádné události

Kalendář všech akcí


Naši partneři

MŠMT Motor Jikov Green Město České Budějovice Teplárna České Budějovice, a. s. A+B služby spol. s.r.o. Jihočeský Kraj Chess 24 Media Consult ČEVAK